تعرفه های اجاره کلاس مجازی - Adobe Connect
جهت سفارش سرویس های اختصاصی به صورت پرداخت ماهیانه با ما تماس بگیرید.
 • Product 1

  اشتراکی سطح 1

  • 5 کاربر همزمان
  • فقط 1 کلاس
  • Adobe Connect 10.8
  • سرور اشتراکی
  • استفاده از دامین مشترک
  • امکان اتصال به مودل
  • پشتیبانی رایگان سرور
  فقط
  ماهانه
  990,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 2

  اشتراکی سطح 2

  • 10 کاربر همزمان
  • فقط 1 کلاس
  • Adobe Connect 10.8
  • سرور اشتراکی
  • استفاده از دامین مشترک
  • امکان اتصال به مودل
  • پشتیبانی رایگان سرور
  فقط
  ماهانه
  1,100,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 3

  اشتراکی سطح 3

  • 20 کاربر همزمان
  • فقط 1 کلاس
  • Adobe Connect 10.8
  • سرور اشتراکی
  • استفاده از دامین مشترک
  • امکان اتصال به مودل
  • پشتیبانی رایگان سرور
  فقط
  ماهانه
  1,250,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 4

  اشتراکی سطح 4

  • 40کاربر همزمان
  • فقط 1 کلاس
  • Adobe Connect 10.8
  • سرور اشتراکی
  • استفاده از دامین مشترک
  • امکان اتصال به مودل
  • پشتیبانی رایگان سرور
  فقط
  ماهانه
  1,400,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 5

  اشتراکی سطح 5

  • 60 کاربر همزمان
  • فقط 1 کلاس
  • Adobe Connect 10.8
  • سرور اشتراکی
  • استفاده از دامین مشترک
  • امکان اتصال به مودل
  • پشتیبانی رایگان سرور
  فقط
  ماهانه
  1,690,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 6

  مدرسه آنلاین سطح 1

  • 60 کاربر همزمان
  • تا 6 کلاس
  • Adobe Connect 10.8
  • سرور اشتراکی
  • استفاده از دامین مشترک
  • امکان اتصال به مودل
  • پشتیبانی رایگان سرور
  فقط
  ماهانه
  2,900,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 7

  مدرسه آنلاین سطح 2

  • 100 کاربر همزمان
  • تا 6 کلاس
  • Adobe Connect 10.8
  • سرور اشتراکی
  • استفاده از دامین مشترک
  • امکان اتصال به مودل
  • پشتیبانی رایگان سرور
  فقط
  ماهانه
  3,900,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 8

  ویژه - سطح 1

  • 200 کاربر همزمان
  • تعداد نامحدود کلاس
  • Adobe Connect 10.8
  • سرور اختصاصی
  • استفاده از دامین اختصاصی
  • امکان اتصال به مودل
  • پشتیبانی رایگان سرور
  فقط
  سه ماهه
  19,665,000ریال
  2,000,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 9

  ویژه - سطح 2

  • 300 کاربر همزمان
  • تعداد نامحدود کلاس
  • Adobe Connect 10.8
  • سرور اختصاصی
  • استفاده از دامین اختصاصی
  • امکان اتصال به مودل
  • پشتیبانی رایگان سرور
  فقط
  سه ماهه
  22,515,000ریال
  2,000,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 10

  ویژه - سطح 3

  • 400 کاربر همزمان
  • تعداد نامحدود کلاس
  • Adobe Connect 10.8
  • سرور اختصاصی
  • استفاده از دامین اختصاصی
  • امکان اتصال به مودل
  • پشتیبانی رایگان سرور
  فقط
  سه ماهه
  25,365,000ریال
  2,000,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
همراه با هر پلن میباشد
 • .سرویس های اشتراکی و مدرسه آنلاین با فضای ذخیره سازی محدود ارائه می شود
 • بسته های ویژه جهت تعداد نفرات و منابع ذخیره سازی بالا
 • سرور اختصاصی و محیط مدیریت اختصاصی فقط در بسته های ویژه ارائه می شود
 • بسته های اشتراکی و مدرسه آنلاین با آدرس سایت در قالب xxxx.jamtek.ir ارائه می شود.
 • سرویس های ویژه دارای قابلیت اتصال به دامنه اختصاصی می باشد
 • سرویس های مدرسه آنلاین، فقط برای مدارس و آموزشگاه ها