تعرفه های اینستاگرام مارکتینگ
خدمات و محصولات خود را از طریق اینستاگرام به مشتری ارائه دهید
 • Product 1

  سطح 1


  • 8 پست
  • 4 استوری
  • کلیپ
  • تیزر تبلیغاتی
  • مشاوره تبلیغات
  • گزارش عملکرد
  • تقویم محتوا
  • ادمین پیج
  • برندسازی
  • موشن گرافی
  • قالب اختصاصی
  فقط
  ماهانه
  8,200,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 2

  سطح 2


  • 12 پست
  • 6 استوری
  • 1 کلیپ
  • تیزر تبلیغاتی
  • مشاوره تبلیغات
  • گزارش عملکرد
  • تقویم محتوا
  • ادمین پیج
  • برندسازی
  • موشن گرافی
  • قالب اختصاصی
  فقط
  ماهانه
  13,500,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 3

  سطح 3


  • 16 پست
  • 8 استوری
  • 2 کلیپ
  • تیزر تبلیغاتی
  • مشاوره تبلیغات
  • گزارش عملکرد
  • تقویم محتوا
  • ادمین پیج
  • برندسازی
  • موشن گرافی پلن برنزی
  • قالب اختصاصی
  فقط
  ماهانه
  23,000,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 4

  سطح 4


  • 20 پست
  • 10 استوری
  • 3 کلیپ
  • 1 تیزر تبلیغاتی
  • مشاوره تبلیغات
  • گزارش عملکرد
  • تقویم محتوا
  • ادمین پیج
  • برند سازی
  • موشن گرافی پلن نقره ای
  • قالب اختصاصی
  فقط
  ماهانه
  43,000,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 5

  سطح 5


  • 24 پست
  • 12 استوری
  • 4 کلیپ
  • 2 تیزر تبلیغاتی
  • مشاوره تبلیغات
  • گزارش عملکرد
  • تقویم محتوا
  • ادمین پیج
  • برند سازی
  • موشن گرافی طلایی
  • قالب اختصاصی
  فقط
  ماهانه
  7,900,000ریال
  سفارش دهید